skip to Main Content
Tänane üleskutse
15sept. 17

15. september – eestpalve

Meil tuleb rohkem  Jumalat kiita “ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele”. Meie pühendumine ei peaks seisnema pelgalt palumises ja saamises. Ärgem mõelgem ainult oma vajadustele, vaid ka kogetud eesõigustele. Me võtame pidevalt vastu Jumala armuande ja ometi: kui vähe tänulikkust väljendame, kui vähe ülistame Teda selle eest, mida Ta on meie heaks teinud./…/

Jumal ei taha, et tema lapsed, kellele on valmistatud nii suur lunastus, tegutseksid nii, nagu oleks ta vali ja nõudlik töödejuhataja. Ta on nende parim sõber ja kui nad Teda teenivad, soovib Ta olla koos nendega, neid õnnistada ja lohutada, täita südame rõõmu ja armastusega.  Ta soovib, et need, kes tulevad Teda kummardama, võtaksid endaga kaasa väärtuslikud mõtted Tema hoolest ja armastusest, et nad võiksid olla rõõmsad igapäevases töös, et neil oleks jõudu talitada kõiges ausalt ja ustavalt./…/

Hing võib kiituse tiivul tõusta taevale lähemale. Jumalat teenitakse taevases õukonnas laulu ja muusikaga ning kui me väljendame oma tänulikkust, sarnaneb meie teenistus enam taevaste hulkade teenistusele. “Kes toob ohvriks tänu, see annab Mulle au.” Mingem oma Looja ette aukartliku rõõmuga, milles on “tänulaulu ja pillihäält!”.  (“Tee Kristuse juurde”, lk 77-78)

Üleskutse: Täna Jumalat, et adventkuulutus on levinud Eestis 120 aastat. Täna Jumalat, et Eesti liidul täitub  tänavu 100 aastat. Täna Jumalat, et reformatsioonist on möödas 500 aastat. Palu, et Jumal õnnistaks homset Tallinnas toimuvat misjoniteemalist aastapäeva.

14. september – kirjakoht

 „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge…

Loe edasi

13. september – misjon

Kümme aastat tagasi, kui ma kohtusin oma abikaasaga, algas ka…

Loe edasi

12. september – Ellen White

Kui põllumehed püüavad oma tooteid soovitada või esitleda, siis ei…

Loe edasi

11. september – põhiuskumus

28. Uus maa Uuel maal, kus elab õigus, valmistab Jumal…

Loe edasi

10. september – ajalugu

Aastaks 1957 oli adventkoguduse liikmete arv Eestis jõudnud 2246-ni. Sealt…

Loe edasi

9. september – kogudus

Kristus on pannud oma kogudusele püha kohustuse, mille täitmine nõuab…

Loe edasi

8. september – eestpalve

Tänagi on maailmas, kus elab üle seitsme miljardi inimese, veel…

Loe edasi

7. september – kirjakoht

Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielurikkuja…

Loe edasi

6. september – misjon

Roomakatoliku koolis õppiv Marian märkas peagi, et Piibli käsud erinevad…

Loe edasi

5. september – Ellen White

Armastuse sunnil täidame elu kõige tähtsusetumadki kohustused nõnda “nagu Issandale”.…

Loe edasi

4. september – põhiuskumus

27. Millennium ja patu lõpp Millennium on tuhande-aastane ajastu esimese…

Loe edasi

3. september – ajalugu

1944. aasta suvel tabasid Eestit II maailmasõja rängad lahingud. Punaarmee…

Loe edasi
Back To Top