skip to Main Content

“Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest.” (1Tm 2:1)

Vennad, palvetage kodus, oma pere keskel hommikul ja õhtul, palvetage siiralt oma kambris, ning igapäevase töö tegemise ajal tõstke oma hing palves Jumala poole. Nii kõndis Eenok Jumalaga. Sõnatu, tulihingeline palve tõuseb kui püha viirukisuits armutrooni ette ning on Jumala poolt samamoodi vastuvõetav kui ohverdatuna pühamus. Kõigile, kes Teda otsivad, saab Kristus olemasolevaks abimeheks vajaduse tunnil. Nad saavad olema tugevad kohtupäeval. (Ellen White, “Adventkodu”, lk 212, 213)

Üleskutse: Mõtle, kuidas Jumal on sind ja sinu andeid minevikus kasvatanud. Võta aega, et palvetada mitte ainult enda, vaid ka oma kogudusekaaslaste ja lähedaste isikliku kasvu pärast Jumalas.

Back To Top