skip to Main Content

“Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks.” 1 Kr 12:13a

Kuulumine Jumala kogudusse on eriline eesõigus, mis pakub inimhingele suurt rahuldust. See on Jumala eesmärk – koguda üks rahvas maailma kaugetest nurkadest, et siduda see üheks ihuks, Kristuse ihuks – koguduseks, mille elavaks peaks on Tema ise. Kõik Jumala lapsed Kristuses Jeesuses on selle ihu liikmed ning võivad selles ühenduses nautida osadust nii isekeskis kui ka oma Issanda ja Õpetajaga. /…/
Kristus kui koguduse pea ja selle elav Issand armastab sügavalt oma ihu liikmeid. Oma koguduses peab Ta saama austatud (Ef 3:21); oma koguduse kaudu ilmutab Ta “Jumala mitmesugust tarkust” (Ef 3:10). Päev päeva järel toidab Ta oma kogudust (Ef 5:29) ja Tema südamesooviks on muuta oma kogudus auliseks, “nii et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu” (Ef 5:27). (“SPA Koguduse kord”, lk 9)

Üleskutse: Mõelge igaüks oma rollile ja ülesannetele koguduses ning sellele kas saaksite mingil moel veel panustada. Palvetage kogudusena ühiselt, et Jumal kasutaks igat koguduse liiget oma tahte kohaselt. Täna tähistab Jõgeva kogudus oma 105. aastapäeva. Tehke tänupalvet ka nende eest!

Back To Top