skip to Main Content

“Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad?” Mt 6:26

Mäejutluses andis Jeesus oma järelkäijatele väärtuslikke õpetusi Jumala usaldamise hädavajalikkusest. Need on määratud Jumala laste julgustamiseks kõigil aegadel ja on jõudnud meie ajani, täis juhtnööre ja lohutust. Päästja juhtis oma jüngrite tähelepanu lindudele õhus, kes trillerdasid oma rõõmulaule, vabad muremõtteist, sest “nad ei külva ega lõika”. Ja siiski rahuldab suur Isa nende vajadused. Päästja küsib: “Eks teie ole palju enam väärt kui nemad?” Võimas inimeste ja loomade eest hoolitseja avab oma käe ja varustab kõiki looduid. Linnud õhus pole väljaspool Tema hoolitsust. Ta ei poeta küll toitu nende noka vahele, kuid loob tingimused nende vajaduste täitmiseks. Nad peavad korjama teri, mida Ta nende jaoks on laiali puistanud. Nad peavad oma väikeste pesade jaoks materjali ette valmistama. Nad peavad oma poegi toitma. Nad lähevad lauldes tööle, sest “teie taevane Isa toidab neid”. Ja “eks teie ole palju enam väärt kui nemad?” Kas mitte teie, arukad, vaimulikud jumalakummardajad, pole rohkem väärt kui linnud teie pea kohal? Kas meie Looja, meie elu ülevalpidaja, Tema, kes vormis meid oma jumaliku kuju ja näo järgi, ei hoolitse meie vajaduste eest, kui me vaid usaldame Teda? (“Ellen White, Tee Kristuse juurde”, lk 92)

Üleskutse: Mõtle, kuidas Jumal on sind nii vaimulikus kui materiaalses mõttes toitnud ja õnnistanud.

Back To Top