skip to Main Content

“Aga neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö Jumalat paludes.” (Lk 6:12)

Kristus on meie eeskuju kõigis asjus.
Jeesus alustas oma avalikku missiooni tulihingelise palvega ja Tema eeskuju näitab, et palve on eduka kristliku elu elamiseks hädavajalik. Ta oli oma Isaga pidevas ühenduses ning Tema elu annab meile täiusliku eeskuju, mida peame jäljendama. /…/
Kristlikus elus edu saavutamisel sõltume Jumalast. Kristuse eeskuju avab meie ees tee, mida mööda võime jõuda ammendamatu jõu allikani, millest võime ammutada armu ja väge, et seista vastu vaenlasele ja tulla välja võitjana.
(Ellen White, The Signs of the Times, 24.07.1893)

Üleskutse: Võta aega, et palvetada eriliselt adventkoguduse üle-eestilise juhtkonna kui ka oma kohaliku koguduse juhtide eest ning nende isikliku kasvu eest koos Jumalaga.

Back To Top