skip to Main Content

4. Poeg
Jumal igavene Poeg sai lihaks Jeesuses Kristuses. Tema läbi on loodud kõik asjad, Tema läbi on ilmutatud Jumala iseloom, Tema läbi on lunastatud inimkond ning Tema läbi mõistetakse kohut maailma üle. Olles igavesti tõeline Jumal, sai Ta ka tõeliseks inimeseks, Jeesuseks Kristuseks. Ta on saadud Pühast Vaimust ning sündis neitsi Maarjast. Ta elas ja koges kiusatusi nagu inimene, kuid andis seejuures täiusliku pildi Jumala õiglusest ja armastusest. Oma imetegudega ilmutas Ta Jumala väge ning tunnistati Jumala poolt tõotatud Messiaks. Ta kannatas ja suri vabatahtlikult ristil meie pattude eest ja meie asemel; äratati üles surnuist ja võeti taevasse, et teenida taevases pühamus meie heaks. Ta tuleb tagasi au sees oma rahvast lõplikult vabastama ja kõike uueks looma. (Jh 1:1-3,14; Kl 1:15-19; Jh 10:30; Jh 14:9; Rm 6:23; 2Kr 5:17-19; Jh 5:22; Lk 1:35; Fl 2:5-11; Hb 2:9-18; 1Kr 15:3,4; Hb 8:1,2; Jh 14:1-3)

5. Püha Vaim
Jumal igavene Vaim oli tegev koos Isa ja Pojaga loomisel, lihakssaamisel ja inimkonna lunastamisel. Tema inspireeris Pühakirja kirjutajaid. Tema täitis Kristuse elu väega. Tema kutsub inimesi ja näitab neile nende süüd, muutes ja uuendades neid, kes kutse vastu võtavad, Jumala sarnaseks. Saadetud Isa ja Poja poolt selleks, et jääda alati Jumala lastega, jagab Ta kogudusele vaimulikke ande, annab väe tunnistamiseks Kristusest ja kooskõlas Pühakirjaga juhib kõige tõe sisse. (1Ms 1:1,2; Lk 1:35; Lk 4:18; Ap 10:38; 2Pt 1:21; 2Kr 3:18; Ef 4:11,12; Ap 1:8; Jh 14:16-18,26; Ap 15:26,27; Ap 16:7-13)

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad ning mõtle, mis roll on olnud Pojal ja Pühal Vaimul läbi maailma ajaloo.

Back To Top