skip to Main Content

Seitsmenda päeva adventistid on haaratud misjonitööga, et Jumala igavest armuevangeeliumi kuulutada kõigile inimestele, kutsudes neid vastu võtma Jeesust kui isiklikku Päästjat ja Issandat, ühendades ülejäänute kogudust ja valmistudes Jeesuse tagasitulekuks. Jutlustamise, õpetamise ja tervishoiutöö tulemusena on misjonitöö laienenud üle maailma. /…/ Kristlik misjon, tunnistamine ja kuulutamine leiab aset langenud maailmas, keerulistes olukordades, mis ei ole alati meie kasuks või on sageli meist isegi sõltumatud. /…/ Kristlased elavad samaaegselt kahes kogukonnas – ilmalikus riigis ja Jumala riigis. Nad peavad olema head kodanikud mõlema jaoks. /…/ Koguduseliikmed ja adventkiriku organisatsioonid elavad maailmas, aga ei ole maailmast. See paratamatus selgitab, miks kogudus ei saa alati sulanduda ühiskonnas levinud kommetega. Ustavus piibellikele printsiipidele ja õpetusele nõuab piiride määramist, kui kaugele kirik saab ja ei saa minna. Sedasi toimides saab muuta misjonitöö ühiskonnale selgeks ja arusaadavaks. (Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse ametlik seisukoht, “Misjonitöö tagamine kiiresti muutuvas sotsiaalses keskkonnas”)

Üleskutse: Vali endale ilmalike sõprade seast keegi, kes on sinu südamel ja kellele saad “120 üleskutse” misjoniüleskutsed pühendada.

Back To Top