skip to Main Content

Suur võitlus

Kogu inimkond osaleb nüüd suures võitluses Kristuse ja Saatana vahel, mille märklauaks on Jumala iseloom, Tema käsk ning Tema ülim võim universumi üle. See konflikt sai alguse taevas, kui üks valikuvabadusega varustatud loodolevus muutus eneseülendamise kaudu Saatanaks, Jumala vastaseks, ning juhtis osa ingleid mässama Jumala vastu. Selle mässu vaimu tõi ta ka siia maailma, kui ta juhtis Aadamat ja Eevat patustama Jumala vastu. Selle patu tulemuseks oli Jumala kuju moondumine inimeses, korratuse süvenemine loodud maailmas ning lõpuks selle hävimine ülemaailmses veeuputuses. Meie maailm sai areeniks, kus toimub kõikehaarav võitlus, mida jälgib kogu loodu ja millest armastuse Jumal tuleb lõpuks välja õigeksmõistetuna. Et abistada oma rahvast selles võitluses, saadab Kristus Püha Vaimu ja ustavad inglid neid juhtima, kaitsma ja toetama päästmise teel. (Ilm 12:4-9; Js 14:12-14; Hs 28:12-18; 1Ms 3; Rm 1:19-32; Rm 5:12-21; Rm 8:19-22; 1 Ms 6-8; 2Pt 3:6; 1Kr 4:9; Hb 1:14)

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumus toetub ning mõtiskle selle tähendusele oma elus.

Back To Top