skip to Main Content

Mulle näidati mitu ööd vaatepilti väikestest gruppidest Jumalat anumas. Jumal näitas neile mõnda ebajumalat, mida nad olid kalliks pidanud. Mõned loobusid sellest, teised mitte. Kuid taevane valgus paistis nende nägudelt, kes jätsid ebajumala maha. Neile näidati veel ebajumalaid ning taas jätsid osad need maha. Taas paistis taevane valgus kõigile, kes loobusid Kristuse nimel kõigest.

Me soovime saada kõike, mis Jumalal on meie jaoks neil päevil, mil kurjus kasvab nii kiiresti. Kas me oleme saanud õppetunni, et kui näeme kurjuse kasvamist, siis peame sama kiiresti kasvama õiguses? Kas me mõistame, et peame kasvama armus ning meie Issanda ja Päästja tundmises, et peame elama arendamisplaani järgi?
“Just seepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usus voorust, vooruses tunnetust, tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust, kannatlikkuses vagadust, vagaduses vennalikkust, vennalikkuses armastust, sest kui teil seda kõike on, ja veel rikkalikult, siis te ei jää laisaks ega viljatuks meie Issanda Jeesuse Kristuse tundmises; kuid kellel seda pole, on pime ja lühinägelik; ta on unustanud, et on puhastatud oma endistest pattudest. Seepärast vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial. Sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki” (2Pt 1:5-11). (EGW käsikiri nr 73, 10.09.1906)

Üleskutse: Kas tunned, et sinu elus on midagi, millest oleks Jumala nimel vaja loobuda? Kirjuta see paberile ning palu selle pärast nädal aega.

Back To Top