skip to Main Content

“Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.” (Jh 15:5)

Kristus osutas viinapuule ja selle okstele: Ma annan teile selle õppetunni, et te mõistaksite Minu suhet teiega ja teie suhet Minuga. Tema kuulajatel polnud vähimatki vabandust Tema sõnade mittemõistmiseks. Tema kasutatud võrdkuju oli nagu nende ees hoitav peegel, et nad mõistaksid Tema seost nendega.
Seda õpetust korratakse maailma lõpuni. Kõik, kes usus Kristuse vastu võtavad, saavad Temaga üheks. Oksad ei ole viinapuu külge ühendatud mingisuguse mehaanilise protsessi või kunstliku kinnitusvahendiga. Nad on viinapuuga üks ja osa sellest. Neid toidavad viinapuu juured. Samamoodi peavad need, kes Kristuse usus vastu võtavad, saama Temaga üheks põhimõtetelt ja tegudelt. Nad on Temaga kokku liidetud ja elu, mida nad elavad, on Jumala Poja elu. Nad saavad elu Temalt, kes on elu. /…/
See on elav oks ja see kannab viinapuu vilja. Samamoodi on ka usklikuga. Heade sõnade ja tegude kaudu ilmutab ta Kristuse iseloomu. Nagu oks saab toitained viinapuust, nii saavad kõik tõeliselt meelt parandanud vaimuliku elujõu Kristuselt. (EGW käsikiri nr 78,17.06.1898)

Üleskutse: Näita täna mõnele mittekristlasest sõbrale heade, julgustavate sõnade läbi, et oled oks Jeesuse viinapuust.

Back To Top