skip to Main Content

Igapäevase tööga tegelemise ajal peaksime tõstma hinge palves taeva poole. Need vaiksed palved tõusevad armu aujärje ette nagu viiruk ja vaenlane on tagasi löödud. Kristlast, kelle süda püsib niimoodi Jumala juures, ei ole võimalik võita. Ükski kuri kavalus ei suuda tema rahu hävitada. Kõik Jumala Sõna tõotused, kogu jumaliku armu vägi, kõik Issanda ressursid on tõotatud anda tema vabastamiseks./…/

Palve on hinge hingamine. See on vaimuliku jõu saladus. Seda ei saa asendada mingi muu armuvahendiga ja säilitada samas hinge tervist. Palve toob südame otsesesse ühendusse elu Allikaga ning see tugevdab usulise kogemuse kõõluseid ja lihaseid. Jäta palvetamine hooletusse või tegele palvetamisega hootiselt, aeg-ajalt, siis kui mugav tundub, ja sa kaotad ühenduse Jumalaga. Vaimulikud omadused minetavad elujõulisuse, usuline kogemus kaotab tervise ja jõu./…/ Me võime suhelda Jumalaga südames, me võime käia koos Kristusega./…/ (Ellen White “Jeesuse sarnaseks”, lk 33)

Üleskutse: Proovi oma rutiinsete ja igapäevaste tööde ajal palvetada ning Jumalaga suhelda.

Back To Top