skip to Main Content

Need, kes lasevad oma nimed koguduse nimekirja panna, peavad tegema seda täielikus ja mõistuspärases arusaamises, mida see endaga kaasa toob. See tähendab, et oled pühalikult tõotanud Jumalat teenida. See tähendab, et oled oma mina täielikult Temale allutanud, et seal, kus kord valitses mina, võiks valitseda Kristus. See tähendab, et sa oled loobunud oma lemmikideedest ja teguviisidest ning oled alistanud oma mõistuse Kristusele. See tähendab, et sinu kindel eesmärk on olla üks Jumalaga, üks Tema rahvaga, et sa oled ennastsalgav ja ennastohverdav Tema riigi huvide edendamise nimel, et sa püüad võita kõike, mis takistab armus kasvamist.

/…/
Ma anun kõigi koguduste liikmeid otsima praegu suurimat õnnistust, mida taevas saab anda – Püha Vaimu. Kui sa otsid usus Jumala Vaimu suuremas koguses, siis hingad sa pidevalt seda sisse ja välja. Sa saad iga päev värske tagavara. Jumala armastuse rikkalik hoovus rikastab su igapäevast kogemust. Sinu ees on tohutud tõeväljad, lõputud väeallikad. Olgu igapäevane palve: “Võta meilt see, mida sa oled otsustanud võtta, kuid ära keela meile oma Püha Vaimu.” Meil peab olema Püha Vaimu and.
(Ellen White käsikiri nr 56, 9.05.1902)

Üleskutse: Võtke koguduses plaani külastada neid, kes on mingil põhjusel jäänud kogudusest eemale.

Back To Top