skip to Main Content

“Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest.” Jr 29:13

Sest mina tunnen mõtteid,
mis ma teie pärast mõlgutan,
ütleb Issand:
need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted,
et anda teile tulevikku ja lootust.
Siis te hüüate mind appi
ja tulete ning palute mind,
ja mina kuulen teid.
Ja te otsite mind ja leiate minu,
kui te nõuate mind kõigest oma südamest.
Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand,
ja ma pööran teie vangipõlve
ning kogun teid kõigi rahvaste seast
ja kõigist paigust,
kuhu ma teid olen tõuganud, ütleb Issand,
ja toon teid tagasi paika,
kust ma lasksin teid vangi viia.
Jr 29:11-14

Üleskutse: Meenuta, kuidas oled läbi mõne raskuse oma elus kasvanud ning näe, kuidas Jumala mõtted sinu suhtes olid ja on “rahu, aga mitte õnnetuse mõtted”.

Back To Top