Jõud, mis on saadud palvest Jumala poole, valmistab meid ette meie igapäevasteks kohustusteks. Palve on hädavajalik kiusatuste tõttu, millega iga päev kokku puutume. Mõistuse soovid peavad pidevalt vaikses palves ülespoole tõusma, et suudaksime püsida usu kaudu Jumala väes.

Kui meid ümbritsevad mõjud, mis tahavad meid Jumalast eemale juhtida, peaksid meie palved abi ja jõu pärast olema väsimatud. Kui see nii ei ole, ei õnnestu meil alistada uhkust ja võita patuste himude rahuldamise kiusatusi, mis hoiavad meid Päästjast eemal. Elu puhastava tõe valgus paljastab selle vastuvõtjale südame patused kired, mis püüavad võimule pääseda ja mille tõttu on vajalik pingutada iga närvi ja võimet Saatanale vastu seismiseks, et saavutada Kristuse teenete kaudu võit.
(Ellen White, “Jeesuse sarnaseks”, lk 22)

Üleskutse: Kirjuta eestpalvenimekiri inimestest ja palu, et Jumal oleks neile toeks rasketes olukordades. Kuidas aitab teiste eest palvetamine ja eestpalvete tegemine kaasa sinu isiklikule kasvule?