skip to Main Content

Uuri Jumala Sõna palvemeelsuses! See Sõna avab sulle Jumala käsus ja Kristuse elus avalduvad pühitsuse kõrged ideaalid, ilma milleta “ei saa ükski Jumalat näha”. Hb.12:14 See äratab patutundmise, see ilmutab selgelt pääsetee. Pane seda tähele kui Jumala häält sinu südamele./…/

Nagu kaevur avastab maa sees varjul olevad väärismetalli lademed, leiab see, kes sihikindlalt uurib Jumala Sõna, nii nagu otsiks peidetud varandust, suurima väärtusega tõed, mis hooletu otsija pilgu eest varjule jäävad. Inspireeritud sõnad, mille üle on südames mõtiskletud, on kui eluvee allika veeojad. (Ellen White, “Tee Kristuse juurde”, lk 27, 69)
Piibel on teejuht, mis peab lahendama paljusid probleeme, mis kerkivad isekate kalduvustega meeltesse. See on Jumala tarkuse peegeldus, mis ei sisalda üksnes suuri ja olulisi põhimõtteid, vaid annab ka praktilisi õpetusi eluks ja inimeste käitumiseks kaasinimestega. Selles on pisikesed üksikasjad, mis otsustavad meie suhte Jumala ja üksteisega. Siin on ilmutatud täielikult Jumala omadused ja tahe Jeesuse Kristuse isikus ning on määratud inimese kohustus teenida siira südamega Jumalat ja küsida igal sammul: “Kas see on Issanda tee?”/…/ (Ellen White kiri nr 22, 22 .06.1896)

Üleskutse: Ära lahku täna hommikul kodust enne, kui oled pühendanud aega Jumala Sõna uurimisele.

Back To Top