skip to Main Content

Misjonitöö on võimalik vaid siis, kui oleme valmis saada läkitatud. See, kuhu meid läkitatakse, mida me tegema peame, millega peame rinda pistma või kuidas erinevate olukordadega toime tulema, saab alguse suhtumisest: “Vaata, siin ma olen, läkita mind.” (Js 6:8) See on eeskuju, mille jättis Jeesus. See on võrdkuju sellest, milline on Jumal.
Nii on ka meiega. Kõik see, mida igatseme oma kogudustes, oma linnas, oma kogukonnas, oma riigis näha ja muuta, saab võimalikuks vaid siis, kui me teeme esimese sammu ning vastame jaatavalt üleskutsele töös osaleda ja oma panus anda. (“Misjonitöö”, Andres Ploompuu, Meie Aeg, aprill 2016, lk 11)

Üleskutse: Küsi oma väljavalitud sõbralt, kas tal on sinu abi milleski vaja. Võimalusel abista teda kasvõi pisimas asjas.

Back To Top