skip to Main Content

“Et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada Tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest.” Ef 3:16

Sellepärast ma põlvitan Isa ees,
kelle käest iga suguvõsa taevas
ja maa peal saab nime,
et ta teile oma kirkuse rikkust mööda
annaks väge saada tema Vaimu läbi
tugevaks seesmise inimese poolest,
et Kristus usu kaudu elaks teie südameis
ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses,
et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada,
milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus,
ning ära tunda Kristuse armastust,
mis ületab iga tunnetuse,
et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega.
Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega
võib korda saata palju rohkem,
kui oskame paluda või isegi mõelda,
temale olgu kirkus koguduses ja
Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti
kõigi sugupõlvedeni! Aamen.
Ef 3:14-21

Üleskutse: Milline on “armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus” sinu jaoks?

Back To Top