skip to Main Content

Hingamispäevakooli on õigesti nimetatud “õppivaks koguduseks.” See on üks meie koguduse tööga seotud kõige tähtsamatest teenistustest. Hingamispäevast hingamispäeva koguneb suurem osa meie liikmeskonnast ühes tuhandete huvitatud sõpradega hingamispäevakooli, et süstemaatiliselt uurida Jumala Sõna. Igat koguduseliiget peaks julgustama osa võtma hingamispäevakoolist, ning sinna ka külalisi kutsuma. /…/

Hingamispäevakool on Seitsmenda Päeva Adventkoguduse peamine religioosne hariduse süsteem, ning sel on neli eesmärki: Pühakirja uurimine, osadus, misjonitöö kogukonnas ja ülemaailmse misjonitöö rõhutamine. (Koguduse kord, lk 94, 123)

Üleskutse: Arutlege kogudusekaaslastega, kuidas oma koguduses täita hingamispäevakooli nelja eesmärki (Pühakirja uurimine, osadus, misjonitöö kogukonnas ja ülemaailmse misjonitöö rõhutamine), ning palvetage ühiselt, et koguduse liikmete osalus hingamispäevakoolis kasvaks.

Back To Top