skip to Main Content

Abiga, mida Kristus võib anda, peame olema võimelised oma keelt ohjeldama. Kuigi Teda pandi proovile rutakalt ja vihaselt kõnelema, ei patustanud ta kordagi oma huultega. Kannatliku rahulikkusega võttis Ta vastu puusepa tööpingi juures oma kaastööliste naeru, mõnituse ja pilke. Selle asemel, et samaga vastata, hakkas Ta laulma Taaveti kauneid laule ja Tema kaaslased, enne kui nad mõistsid, mida teevad, ühinesid Temaga laulmises. Milline ümberkujundus toimuks selles maailmas, kui mehed ja naised järgiksid tänapäeval Kristuse eeskuju sõnade kasutamises. (RH, 26. mai 1904).

Jeesus ei olnud kunagi hõivatud maisetest muredest niivõrd, et Tal poleks jätkunud aega mõtelda taevastele asjadele. Sageli leidis Tema südamerõõm väljenduse vaimulikes lauludes. Sageli kuulsid Naatsareti elanikud Teda häälega kiitmas ja tänamas Jumalat. Ta hoidis ühendust taevaga laulu kaudu ja siis kui Tema kaaslased kaebasid tööväsimuse üle, virgutasid neid Tema huulilt kõlavad armsad viisid. Tema ülistuslaulud näisid peletavat eemale kurjad inglid ning täitvat ruumi meeldiva lõhnaga. Tema kuulajate mõtted suundusid maiselt pinnalt taevase kodu poole.
(“Ajastute igatsus”, lk 39)

Üleskutse: Harjuta ennast igapäevaseid töid tehes südames või häälega laulma vaimulikke laule.

Back To Top