skip to Main Content

Igasugune töö, kaasa arvatud misjonitöö, saab alguse läkitamisest, saatmisest, millele meil on vaja vastata lihtsalt “jah”. Piiblist ei leia sellist sõna nagu “misjon” või “misjonitöö”, kuid Piiblis on palju läkitamisi. Üks tuntumaid ja armastatumaid kirjakohti seoses läkitamisega on kirjas Js 6:8: “Ja ma kuulsin Issanda häält küsivat: “Keda ma läkitan? Kes meilt läheks?” Ja ma ütlesin: “Vaata, siin ma olen, läkita mind!” Ja Jumal tõesti läkitas: 2Aj 24:19 loeme, et Jumal “läkitas nende keskele prohveteid pöörama neid Issanda poole”.

Uues Testamendis on Jeesus ise see, kelle Jumal läkitas meie keskele. Kui Jeesus oma kodukohas Naatsaretis hingamispäeval sünagoogis Jesaja raamatut luges, ütles Ta, et need sõnad käivad Tema kohta: “Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat” (Lk 4:18,19). (“Misjonitöö”, Andres Ploompuu, Meie Aeg, aprill 2016, lk 11)

Üleskutse: Võta mitte ainult tänasel päeval, vaid järgnevate kuude jooksul regulaarselt aega, et palvetada selle inimese pärast, kelle oled valinud oma eriliseks sõbraks “120 üleskutse” raames.

Back To Top