skip to Main Content

Jeesus andis oma järgijatele võimsa missiooni: rääkida maailmale Tema armastusest ja Tema antud lubadusest tagasi tulla. Järelkäijad peaksid armastama kaasinimesi nii nagu Tema armastas. Usaldada oma sõnum inimlastele oli julgus ja risk. Ehkki Jumal teadis, et inimesed valmistavad Talle sageli pettumust ja moonutavad Tema tõde, soovis Ta siiski tegutseda meiega koos.

Tulemus oli riskimist väärt. Kogudus kui Jeesuse järelkäijate kogum on kutsutud ja suunatud tegutsema nii nagu Tema: teenima omakasupüüdmatult teisi, toetuma Jumala tugevusele, toituma Jumala Sõnast ja kuulutama maailmale Jumala armastust. Mehed ja naised, rikkad ja vaesed, erineva tausta või rahvusega inimesed – kõik on Jeesuse jaoks võrdväärsed.

Kogudus toetab ja julgustab iga üksikliiget ühise jumalateenimise ja piibliuurimise kaudu. Kristlased tähistavad Jeesuse tehtud lepingut pühaõhtusöömaajaga, meenutades sellega Jeesuse teenistusvalmidust ja ennastohverdavat eeskuju. Kogudus tähistab iga liikme päästmist, ristides üleni vee alla vajutamisega. Kogudus on “Kristuse ihu” käteks ja jalgadeks.

Püha Vaim annab meile igaühele isiklikud vaimuannid ja võimed selleks, et edastada Jumala armastust ja kinnitada kaasinimesi. Vaim on andnud kogudusele kõik annid õpetamisest ja jutlustamisest julgustamise ja prohvetikuulutuste esitamiseni, et Tema töö saaks lõpuni viidud. (Adventist.org – Kogudus. https://www.adventist.org/en/beliefs/church/)

Üleskutse: Juulikuu on koguduse ühtsuse kuu. Mõelge kogudusega viise, kuidas oma kogukonnale rääkida häid sõnumeid päästest, mis on Jeesuses. Võimalusel korraldage selle kuu jooksul midagi oma kodukoha heaks. (120.advent.ee/tee-head-kogukonnale/)

Back To Top