skip to Main Content

“Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.” Ps 91:11

Kes Kõigekõrgema kaitse all elab
ja alati Kõigeväelise varju all viibib,
see ütleb Issandale:
“Sina oled mu varjupaik
ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal,
kelle peale ma loodan!”
Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust,
hukkava katku käest.
Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind
ja tema tiibade all sa leiad varju;
tema tõde on kilp ja kaitsevall.
/…/
Sest sina, Issand, oled mu varjupaik!
Kõigekõrgema oled sina, mu hing,
võtnud oma eluasemeks.
Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile.
Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu
sind hoida kõigil su teedel.
Kätel nad kannavad sind,
et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.
Psalm 91:1-4;9-12

Üleskutse: Tee tänupalve nende kordade eest, mil Issanda inglid on sind isiklikult kaitsnud. Kas sulle meenub kogemusi, mis näitavad, et Jumal hoiab ka kogudust kui tervikut?

Back To Top