skip to Main Content

Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu!
Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule!
Kui keegi teie seast on haige,
siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde
ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel.
Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles,
ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks.
Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest,
et te saaksite terveks!
Õige inimese mõjuvõimas eespalve saadab palju korda!
Eelija oli meiesugune inimene,
ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma,
ning kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale.
Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma
ning maa laskis tärgata oma viljal.
Jaakobuse kiri 5:13-18

Üleskutse: “Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest.” (Jk 5:16)

Back To Top