skip to Main Content

“Ära karda! Nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!” Lk 5:10

Aga sündis, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres
ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama,
et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat.
Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke.
Astunud paati, mis oli Siimona oma,
palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda.
Ning ta istus ja õpetas rahvahulki paadist.
Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale:
“Sõua sügavale kohale ja lase oma võrgud vette loomuse kaseks!”
Siimon vastas talle:
“Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud!
Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette.”
Ja kui nad olid seda teinud,
püüdsid nad nii suure hulga kalu,
et nende võrgud rebenesid.
/…/
Ja Jeesus ütles Siimonale: “Ära karda!
Nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!”
Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud,
jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle.

Luuka 5:1-6,10,11

Üleskutse: Meenuta, kas ja kuidas Jeesus kutsus sind „inimesi püüdma“. Mis ülesanded Ta sulle veel südamele pani? Kas teed neid siiani sama innustunult?

Back To Top