skip to Main Content

Ülemaailmne majanduskriis, mis sai alguse 1929. aastal Ameerikas, tingis vajaduse aidata paljusid inimesi, kes kriisi käes kannatasid. Kogudustes rajati heategevusosakonnad, mis hakkasid hättasattunud inimesi aitama. Esimene selline osakond rajati Eduard Mägi poolt Tartusse. 1930ndate aastate alguses tegutsesid sellised osakonnad ka Tallinnas, Narvas, Kuresaares, Pärnus, Rakveres, Põltsamaal, Türil, Haapsalus, Tapal, Viljandis, Võrus ja Valgas.

Heategevusosakonnad jagasid inimestele peamiselt riideid ja toitu, kuid vajadusel toetati ka rahaliselt ning pakuti arstiabi neile, kellel puudusid rahalised vahendid haiglaraviks. Sellega kergendati paljude häda, kuivatati pisaraid, trööstiti kurbi südameid ning anti julgust eluvõitlustes.

1938. aasta veebruaris võeti Liidu nõukogu poolt vastu otsus, et igas koguduses peaks olema heategevusosakond. (Lõikustänu leht, Tallinnas 1934, Misjoniteated nr 2, Tallinnas 1938)

Üleskutse: Leia sellel nädalal võimalus aidata kedagi, kes on raskustes.

Back To Top