skip to Main Content

Sa õpid siin maailmas, kuidas käituda Kristuse perekonnas taevas. Ära kaota aega, et tutvuda põhimõtetega, mida Jumala lapsed peavad järgima. Me peame jäljendama Kristuse iseloomu, olema tuttavad Tema tasaduse ja alandlikkusega. Siis kehtib meie kohta aruanne: “Teie olete saanud osa Tema täiusest” (Kl 2:10). Kannatlikkuse, lahkuse ja sallivusega peame näitama, et me ei ole maailmast, et me õpime iga päev õppetunde, mis muudavad meid kõrgema kooli jaoks sobilikeks.
Kui Jumala lunastatud kutsutakse taevasse, ei jäta nad maha edu, mille on saavutanud siin elus Kristust vaadates. Nad jätkavad samast kohast, õppides üha enam Jumalat tundma. Nad võtavad oma vaimulikud saavutused taevastesse õuedesse kaasa ega jäta siia maailma midagi, mis on taevase päritoluga. Kui taeva raamatud avatakse, määratakse igale võitjale tema osa ja koht taevas, vastavalt siinses elus tehtud edusammudele.
Jumala poegi ja tütreid juhitakse olema võidu poole pürgimises sihikindlad, mõistes iga päev, et nad vajavad Püha Vaimu õpetust selles, mis on hea ja õige. (Ellen White käsikiri nr 31, 22.08.1903)

Üleskutse: Mida saad sina taevasesse koju kaasa võtta? Tuleta täna vähemalt viiele usukaaslasele läbi isiklike sõnade või Piiblisalmi meelde rõõmu, et oleme teel koju.

Back To Top