skip to Main Content

Kui nüüd tagasi mõelda kolme ja poole aasta tagusele ajale, kui ma oma abikaasa kutsel esimest korda adventkirikut külastasin, siis selle vahepealse ajaga oma minu elus palju muutunud. Usust, mis tundus mulle esmalt nagu täiesti teine maailm, millega ma polnud varem kokku puutunud, on nüüdseks saanud sammas, millele oma eluteel toetuda. Jumala tundma õppimine toimus minu elus järk- järgult. Suure osa sellel teel moodustasid isiklikud kogemused, mis usku kinnitasid. Paljud neist juhtusid juba varasemalt, kuid alles nüüd, aastaid hiljem, nende peale rohkem mõeldes, mõistan ma, et Jumal oli mu kõrval kogu aeg olnud, lihtsalt mina ei tundnud Teda.

Temaga koos käimine on õpetanud mulle, et ma saan oma raskused alati tema kätte anda, sest temal on neile parim lahendus, mille peale ise ei tulekski. Samas olen ka mõistnud, et kõige olulisem on olla tänulik. Olla rõõmus selle üle, mis on ja olla tänulik nende inimeste eest, keda Jumal on kinkinud.
Selle aasta aprilli alguses jõudsin hetke, kus ma võtsin vastu otsuse saada ristitud. Suurim tänu Taevasele Isale, kes mind on sel teel juhtinud ja juhib jätkuvalt ning kõigile, kes mind alati toetavad.
Jaanus Schönberg (Tallinna I koguduse liige alates 08.04.2017)

Üleskutse: Võimalusel tutvu (lähemalt) mõne oma väljavalitud sõbra pereliikme või tuttavaga, et tulevikus oma isiklikku misjonipõldu veelgi laiendada.

Back To Top