skip to Main Content

“Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!” Kl 3:13

Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad
ja armastatud südamliku kaastundega,
lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega,
üksteist taludes ja üksteisele andestades,
kui kellelgi on teise vastu kaebust.
Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!
Aga üle kõige selle olgu armastus –
see on täiuslik side!
Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu,
millesse te olete kutsutud ühe ihuna.
Ja olge tänulikud!
Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas,
kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist
psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega,
laulge kogu südamest tänulikult Jumalale.
Pauluse kiri koloslastele 3:12-16

Üleskutse: Kas oled mõne koguduse- või usukaaslase peale pahane? “Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!” (Kl 3:13b) Kutsu ta võimalusel külla või tehke üheskoos midagi ning palvetage koos.

Back To Top