skip to Main Content

Palve juures on hädavajalik olla usin; ära lase millelgi end takistada. Tee kõik endast olenev, et ühendus Jeesuse ja sinu vahel oleks avatud. Otsi iga võimalust minna sinna, kus palvetatakse. Neid, kes tõsiselt otsivad ühendust Jumalaga, nähakse palvekoosolekutel, nad täidavad ustavalt oma kohustusi ning püüavad hardalt ja innukalt saada kõigi neile pakutavate õnnistuste osaliseks. Nad kasutavad iga võimalust olla seal, kus nad saavad vastu võtta valguskiiri.
Me peaksime palvetama perekonnaringis, kuid ennekõike ei tohi hooletusse jätta salajast palvet, sest selles peitub hinge elu. Meie vaimulik arenemine pole võimalik, kui palve jääb hooletusse. Üksnes perekondlikust või avalikust palvest ei piisa. Ava üksinduses oma hing Jumala uuriva pilgu ees. Salajast palvet kuuleb ainult palvetekuulja Jumal. (Ellen White, “Tee Kristuse juurde”, lk 74)

Üleskutse: Palu oma kohaliku koguduse väikegruppide ja palvegruppide ühtsuse ning ühise kasvu pärast ning osale neis aktiivselt. Palu ka annetuste eest, mis homme Eesti liidu misjonifondi jaoks kokku pannakse ning alanud perelaagri eest.

Back To Top