skip to Main Content

Ülejäänud ja nende missioon
Jumala ülemaailmne kogudus koosneb kõigist neist, kes tõeliselt usuvad Kristusesse, kuid viimastel päevadel, laialtlevinud usust ärataganemise ajal on sealt välja kutsutud ülejäänud (jääk), et pidada Jumala käske ja Jeesuse usku. Need ülejäänud kuulutavad kohtutunni saabumist, õpetavad päästmist Kristuse läbi ning teadustavad Tema teise tuleku lähenemist. Seda kuulutust sümboliseerivad Ilmutuse 14. peatüki kolm inglit; see langeb ühte kohtupidamisega taevas ning selle tulemuseks on meeleparandus ja uuendus maa peal. Sellest ülemaailmsest tunnistamisest on kutsutud osa võtma iga usklikku. (Ilm 12:17; Ilm 14:6-12; Ilm 18:1-4; 2Kr 5:10; Jd 1:3,14; 1Pt 1:16-19; 2Pt 3:10-14; Ilm 21:1-14)

Ühtsus Kristuse ihus
Kogudus on üks ihu paljude liikmetega, kes on kutsustud igast rahvusest, suguvõsast, keelest ja rahvast. Kristuses oleme me uus loodu; rassi, kultuuri, haritust ja rahvust puudutavad erinevused, samuti erinevused kõrgete ja madalate, rikaste ja vaeste, meeste ja naiste vahel ei tohi meid üksteisest lahutada. Me oleme kõik võrdsed Kristuses, kes on meid ühes Vaimus liitnud ühte osadusse Temaga ja üksteisega; me peame teenima ning saama teenitud erapooletult ja tingimusi esitamata. Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu Pühakirjas jagame me sama usku ja lootust ning tunnistame ühtemoodi kõigile. Selle ühtsuse allikaks on ühtsus kolmainu Jumalas, kes on võtnud meid oma lasteks. (Rm 12:4,5; 1Kr 12:12-14; Mt 28:19,20; Ps 133:1; 2Kr 5:16,17; Ap 17:26,27; Gl 3:27,29; Kl 3:10-15; Ef 4:14-16; Ef 4:1-6; Jh 17:20-23)

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad ning mõtiskle nende tähendusele oma elus. Mõtle, mida tähendab koguduse ühtsus sinu jaoks ning mida saaksid selle jaoks ise teha.

Back To Top