skip to Main Content

Hingamispäev
Peale kuuepäevast loomistööd puhkas Looja seitsmendal päeval ning seadis sisse hingamispäeva kui loomise mälestusmärgi kõigi inimeste jaoks. Jumala muutumatu käsuseaduse neljas käsk nõuab selle seitsmenda päeva hingamispäeva pühitsemist puhkepäevana, jumalateenistuse ja ligimese teenimise päevana — kooskõlas Jeesuse kui hingamispäeva Issanda õpetuse ja praktilise eeskujuga. Hingamispäev on rõõmsa suhtlemise päevaks Jumalaga ja üksteisega. See on sümbol meie lunastusest Kristuses, meie pühitsuse märk, meie ustavuse näitaja ning eelmaitse meie igavesest tulevikust Jumala riigis. Hingamispäev on Jumala ja Tema rahva vahelise igavese lepingu igaveseks märgiks. Pidades rõõmsalt seda püha aega reede õhtust – laupäeva õhtuni, päikeseloojangust päikeseloojanguni, pühitseme me Jumala loomis- ja lunastustööd. (1Ms 2:1-3; 2Ms 20:8-11; Lk 4:16; Js 56:5,6; Js 58:13,14; Mt 12:1-12; 2Ms 31:13-17; Hs 20:12,20; 5Ms 5:12-15; Hb 4:1-11; 3Ms 23:32; Mk 1:32)

Ressursside kasutamine
Me oleme Jumala majapidajad, kellele Ta on usaldanud aja ja võimalused, võimed ja vara ning maa õnnistused ja ressursid. Nende õige kasutamise eest peame Temale aru andma. Teenides ustavalt Teda ja oma kaasinimesi ning makstes kümnist ja tuues annetusi Tema evangeeliumi kuulutamiseks ja Tema koguduse toetamiseks, tunnistame, et kõik kuulub tegelikult Jumalale. Majapidaja-amet on eesõigus, mille Jumal on meile andnud, et me kasvaksime armastuses ja saavutaksime võidu isekuse ja ahnuse üle. Majapidaja rõõmustab õnnistuste pärast, mis saavad osaks teistele tema ustavuse kaudu. (1Ms 1:26-28; 1Ms 2:15; 1Aj 29:14; Hg 1:2-11; Ml 3:8-12; 1Kr 9:9-14; Mt 23:23; 2Kr 8:1-15; Rm 15:26,27)

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad ning mõtiskle nende tähendusele oma elus. Kuidas sina hingamispäeva pühitsed? Selleks on ka väike küsitlus. Vasta küsimustele: http://sda.ee/hp2

Back To Top