skip to Main Content

Tugevalt maapinna sees ja taevasse, Jumala troonini ulatuvalt seisab eredalt hiilgav redel. Redeli ülemises otsas on Jumal ning Tema valgus paistab redelile kogu pikkuses. See redel on Kristus. Iga pulgaga, millele sa ronid, jõuad sa samm sammult lähemale Kristuse kannatuste osadusse ning sind muudetakse Tema jumaliku sarnasuse järgi. Jumala inglid käivad pidevalt seda aulist redelit pidi üles ja alla. Nad ei lase sul kukkuda, kui hoiad oma pilgu Jumala aul, mis paistab redeli tipust. /…/

Hakka sirutuma kõrgemale ja üha kõrgemale. Pea taevaseid asju kallimaks kui maiseid asju ja ahvatlusi. /…/ Õpi palvetama, õpi andma selget ja arukat tunnistust ning Jumal saab sinus austatud. Kui sa usaldad Jumalat, kui sa annad oma hinge eest hoolitsemise Temale kui ustavale Loojale, siis saad Tema armastuse kohta meeldiva kinnituse. (Ellen White käsikiri nr 85, 30.08.1901)

Üleskutse: Palveta, et võiksid oma usuredelil teha järgmise sammu. Mis võiks see samm olla, mida Jumal ootab, et sa järgmisena teeksid?

Back To Top