skip to Main Content

Lapse kombel pead sa iga päev võtma vastu selleks päevaks vajalikku. Iga päev pead palvetama: “Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.” Ära kohku, kui sul ei ole piisavalt homse jaoks. /…/

Palve igapäevase leiva pärast ei hõlma üksnes ihu ülalpidamiseks vajalikku toidust, vaid ka vaimulikku leiba, mis toidab hinge igavese elu jaoks. /…/ Meie Lunastaja on Eluleib ning Tema armastust vaadates ja seda hinge vastu võttes toitume leivast, mis tuli taevast. /…/
Õpetades meid paluma iga päev seda, mida vajame – nii ajalikke kui ka vaimulikke õnnistusi -, on Jumalal eesmärk meie hüvanguks. Ta soovib, et mõistaksime oma sõltuvust Tema pidevast hoolitsusest, sest Ta püüab tõmmata meid osadusse endaga. Selles osaduses Kristusega oleme palve ning Tema Sõna tähtsate ja kallite tõdede uurimise kaudu nagu näljased, kes saavad toidetud, nagu janused, kes saavad eluallikast kosutust. (Ellen White “Jeesuse sarnaseks”, lk 11)

Üleskutse: Palu Jumala kätte kõigi oma kogudusekaaslaste vajadused ning pea meeles sõpru, tuttavaid ja lähedasi, kes ei oska end ise Jumala hoolde usaldada. Mõtle juba ette, kas ja kui paljuga saad toetada homset maailmamisjoni annetust.

Back To Top