skip to Main Content

“Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik! Ja Ta kaisutas neid ja õnnistas neid, pannes käed nende peale.” (Mk 10:14b,16)

Koguduse raames tegutseva rajaleidjate ühingu programm pakub rakendust igas lapses pesitsevale seiklus- ja uurimisvaimule. See hõlmab rohkem õues toimuvat tegevust, looduseuurimist ja oskuste omandamist, kui on võimalik tavalises adventkoguduse nooremate noorte osakonnas. Sellise tegevuse juures ollakse vastuvõtlikud vaimulikele asjadele ning rajaleidjate ühing on hästi demonstreerinud oma hingipäästvat mõju. Rajaleidjate seltsi tegevusaladesse kuuluvad laagriüritused, näitus-müügid, oskuste õppimine, looduseuurimine, piibliuurimine, tunnistamisüritused, matkad, jalgrattamatkad ja paljud teised huvitavad askeldused.
“Selleks, et töö võiks edasi minna kõigis selle harudes, pöördub Jumal noorusliku jõu, innukuse ja julguse poole. Ta on valinud noored, et nad aitaksid Tema tööd edasi viia. Selleks, et planeerida selge mõistusega ja viia planeeritut ellu julge käega, on vaja värskeid, rikkumata jõude. Noori mehi ja naisi kutsutakse üles pühendama oma nooruse jõu Jumalale, et nad võiksid oma jõudude kasutamise läbi, selge mõtte ja jõulise tegutsemise läbi tuua au Temale ja päästet oma kaasinimestele.” – Gospel Workers, p.67. (Koguduse kord, lk 131, 137-138)

Üleskutse: Palvetage kogudusega ühiselt (oma koguduse) Rajaleidjate ja nende juhtide eest. Arutlege kogudusekaaslastega, kuidas Rajaleidjate töö aitab kaasa koguduse kasvule ja ühtsusele.

Back To Top