skip to Main Content

1930. aastal ilmus esimest korda adventkoguduse väljaanne Meie Aeg, mida ka täna saame igakuiselt lugeda. Esimese numbri sissejuhatuses olid kirja pandud järgmised read:

„Aeg on kallim warandus, mis usaldatud inimesele ja selle õieti kasutamisest oleneb igaühe käekäik. Kuid waewalt leidub ühtki teist asja, millega nii mõttetult ja pillawalt ümber käiakse, kui ajaga. Seda ei mõisteta õieti kasutada.“

Väljaande eesmärgiks sai õpetada oma lugejatele tarkust aja kasutamisel ning see jõudis ilmuda kuni 1940. aasta juunikuuni, mil uus valitsus koguduse kirjandustöö keelustas. Uuesti tekkis võimalus Meie Aja väljaandmiseks 1989. aastal. (Meie Aeg nr 1, Tallinnas 1930)

Üleskutse: Proovi täna kasutada sulle antud aega targalt. Palu selleks tarkust ülevalt.

Back To Top