skip to Main Content

Samal ajal, kui igas koguduses peaks olema aktiivne noorteosakond, on oluline, et noortetöö ei oleks isoleeritud ülejäänud kogudusetööst.

Meil on tänapäeval terve armee noori, kes võivad teha palju, kui neid õigesti juhtida ja julgustada. /…/ Me soovime, et nad oleksid Jumala poolt õnnistatud. Me soovime, et nad osaleksid hästiorganiseeritud plaanides teiste noorte abistamiseks.

Kui noored annavad oma südame Jumalale, ei kao sellega meie vastutus nende eest. Neis tuleb äratada huvi Issanda töö vastu ning neid tuleb juhtida mõistma, et Ta ootab neilt tegusid Tema töö edasiviimiseks. Ei piisa näitamisest, kui palju on vaja teha, ja noorte üleskutsumises kaasa lööma. Neid tuleb õpetada, kuidas Meistri heaks töötada. Neid tuleb kasvatada, distsipliinile allutada ning Kristusele hingede võitmise parimates meetodites praktiliselt välja õpetada. Õpetage neid püüdma aidata vaiksel, nähtamatul viisil oma noori kaaslasi. Selgitage neile erinevaid misjonitöö vorme, milles nad võivad osaleda, ning õpetage ja aidake neid selles. Nii õpivad nad töötama Jumalale. (Koguduse kord, lk 130)

Üleskutse: Palvetage täna eriliselt koguduse järelkasvu eest. Kuidas on teie koguduses lapsed ning noored kaasatud ning kuidas saaks neid rohkem kaasata? Palvetage hetkel toimuvate poiste ja tüdrukute laagrite eest, et need võiksid olla üheks abivahendiks nende kasvamisel.

Back To Top