skip to Main Content

Esimeseks välismisjonäriks Eesti adventkoguduse ajaloos sai Amanda Nukka, kes siirdus 1931. aastal Aafrikasse, Sierra Leonesse. Aafrikas asus Amanda Nukka õpetama ja juhendama lapsi sealses misjonikoolis. Vaatamata seal varitsevatele mitmetele ohtudele, oli töö talle väga südamelähedane. Paraku haigestus ta mõned aastad hiljem malaariaase ja ta naases Eestisse. 1937. aastal pärast tervenemist siirdus Amanda Nukka aga tagasi endisele tööpõllule. Oma tagasimineku kohta kirjutas Amanda Nukka järgmist: „Olin üliõnnelik, kui saabus uus kutse minna tagasi vanale tööpõllule. Kuigi olles täiesti teadlik kõigest, mis mind ees ootab, ometi miski ei suutnud takistada otsustamast järgida kutsele, sest eks olnud see minu igatsuse ja lootuse täitumine.“ (Voldemar Viirsalu, „Loojangu eel. Hämarus laskub maale“. Misjoniteated nr.4/5, Tallinnas 1937)

Üleskutse: Kas ja miks on vaja saata misjonäre teistesse riikidesse? Palu Jumalat, et Eestist võiks minna rohkem misjonäre teistesse riikidesse või kui tunned sellist kutsumust, jaga seda kellegagi.

Back To Top