skip to Main Content

23. Abielu ja perekond

Jumal seadis abielu Eedenis ja Jeesus kinnitas, et see on armastavale kaaslusele rajanev eluaegne ühendus mehe ja naise vahel. Kristlasele tähendab abielu siduvat kohustust nii Jumala kui abikaasa suhtes ning sellesse astujad peaksid jagama ühist usku. Vastastikune armastus, austus, lugupidamine ja kohusetunne moodustavad aluse sellele suhtele, mis peab peegeldama Kristuse ja Tema koguduse vahelise suhte armastussoojust, pühadust, lähedust ja kestvust. Abielulahutuse kohta õpetas Jeesus, et inimene, kes lahutab end abikaasast muidu kui hooruse pärast ja abiellub teisega, rikub abielu. Kuigi mõned perekondlikud suhted võivad olla mitte kõige paremad, võivad abikaasad, kes pühendavad end täielikult teineteisele Kristuses, saavutada Püha Vaimu juhtimisel ja koguduse toetusel armastava ühtsuse. Jumal õnnistab perekonda ja soovib, et selle liikmed aitaksid üksteist täieliku küpsuse saavutamise teel. Vanemad peavad kasvatama oma lapsi armastama Issandat ja kuuletuma Temale. Oma eeskuju ja sõnaga peavad nad õpetama neile, et Kristus on armastav distsipliininõudja — alati õrn ja hoolitsev — kes soovib, et neist saaksid Tema ihu liikmed, kes moodustavad Jumala perekonna. Perekondliku ühtekuuluvuse suurenemine on üks viimse evangeeliumikuulutuse märkidest. (1.Ms.2,18-25; Mat.19,3-9; Joh.2,1-11; 2.Kor.6,14; Ef.5,21-33; Mat.5,31.32; Mrk.10,11.12; Luk.16,18; 1.Kor.7,10,11; 2.Ms.20,12; Ef.6,1-4; 5.Ms.6,5-9; Õps.22,6; Mal.3,23.24.)

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad. Küsi mõne oma tuttava (mittekristlasest) abielupaari käest nende tutvumise lugu ning väljenda oma rõõmu nende abielu üle.

Back To Top