skip to Main Content

Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. 1Kr 3:7

Mis on siis Apollos? Mis on Paulus? Teenrid, kelle kaudu
te olete saanud usklikuks, nõnda nagu Issand igaühele on andnud.
Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada.
Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes
kastab, vaid Jumal, kes kasvatab.
Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma
palga vastavalt oma vaevanägemisele.
Sest Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa,
Jumala hoone olete teie.
Kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle
teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö,
missugune see on.
Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab
Jumala Vaim?
Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka
tema, sest Jumala tempel on püha, ja see olete teie.

1. Korintlaste 3:5-9,13,16,17

Üleskutse: Mitu vaimuliku seemet oled sa viimasel ajal istutanud või kastnud? Võta endale üks kindel eesmärk, näiteks: Räägin igal nädalal vähemalt ühele inimesele oma usust.

Back To Top