skip to Main Content

24. Kristuse teenistus taevases pühamus

Taevas on pühamu, tõeline telk, mille on ehitanud Jumal ja mitte inimene. Selles teenib Kristus meie heaks, tehes usklikele kättesaadavaks oma lunastava ohvri, mis sai toodud kord kõigi eest ristil. Kristus pühitseti tõelise Ülempreestri ametisse meie heaks ja Ta alustas oma vahemehetööd siis, kui läks peale ülestõusmist taevasse. Aastal 1844, mil lõppesid 2300 prohvetlikku päeva, alustas Ta teist ja viimast osa oma lepitustöös. Selleks on uurimiskohus, mis on osa kogu patu lõplikust kõrvaldamisest, mida sümboliseeris heebrealaste pühamu puhastamine suurel lepituspäeval. Selle sümboolse teenistuse käigus puhastati pühamu loomsete ohvrite verega, kuid taevased asjad puhastatakse Jeesuse vere täiusliku ohvriga. Uurimiskohus näitab taevastele olevustele kes surnuist magavad Kristuses ja arvatakse seepärast Tema läbi väärilisteks osa saama esimesest ülestõusmisest. See ilmutab ka, kes elavate hulgast on püsivalt Kristuses, pidades Jumala käske ja Jeesuse usku, ja on seepärast valmis muutmiseks ja ülesvõtmiseks Tema igavesse kuningriiki. Nimetatud kohus tuvastab Jumala õiguse päästa neid, kes usuvad Jeesusesse. Kohus teeb otsuse, et need, kes on jäänud ustavaks Jumalale, saavad kuningriigi. Kristuse teenistuse lõppemine taevases pühamus, märgib ära inimeste armuaja lõpu. (Heb.8,1-5; 4,14-16; 9,11-28; 10,19-22; 1,3; 2,16.17; Tan.7,9-27; 8,13.14; 9,24-27; 4.Ms.14,34; Hes.4,6; 3.Ms.16; Ilm.14,6.7; 20,12; 14,12; 22,12.)

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad ning mõtle Kristuse teenistuse üle taevases pühamus. Kuidas selgitaksid seda oma sõbrale, veenvalt ja arusaadavalt?

Back To Top