skip to Main Content

2005. aastal kutsuti pastor Lee oma perekonnaga Koreast, et nad juhiksid Amami Oshima kogudust Jaapanis.
“Nad veetsid aasta Jaapani keelt õppides ning Jaapani kultuuriga tutvudes. Nad tajusid, et Jaapani kultuur oli väga erinev nende kodusest Korea kultuurist. “Jaapanlased on üsna ligipääsmatud,” ütleb pastor Lee, “nad hoiavad oma uskumused endale ega söanda tungida naabrite eraellu kasvõi selleks, et Jumala armastust jagada.”
Koguduseliikmed olid ettevaatlikud ka tema ja ta perekonna suhtes. /…/
Pastor ja ta naine väljendasid igal võimalikul viisil armastust koguduseliikmete suhtes. Nad külastasid igat liiget sageli ja kohtlesid neid sõpradena. “Tegime kõik, mida suutsime, et anda liikmetele mõista, et me neid armastame ning oleme tulnud neid Kristuses teenima. Me viisime läbi toiduvalmistamiskursusi, õpetasime korea keelt, näitasime inimestele, kuidas teha massaaži. Ja me palvetasime iga liikme pärast iga päev.”
Ajapikku hakkasid nende palved ja jõupingutused vilja kandma. Mõned endised koguduseliikmed pöördusid koguduse juurde tagasi, ning koguduses käivad liikmed hakkasid kutsuma koguduse üritustele oma pereliikmeid ja sõpru. Liikmed hakkasid tajuma, et suur õnnistus on jagada oma usku teistega ning armastada neid, kes nende keskele tulid, nii nagu armastas Jeesus.
Viie aasta jooksul, mil perekond Lee Amami Oshima kogudust teenisid, ristiti 15 uut usklikku. (Misjonijutustused, 11. veebr 2012)

Üleskutse: Palveta eriliselt, et Jumal aitaks sul oma väljavalitud sõpra jumalateenistusele kutsuda ning mõtle juba ette, kuidas seda teha saaksid.

Back To Top