skip to Main Content

Mis te arvate? Kui ühel inimesel juhtub olema sada lammast
ja üks neist ära eksib, eks ta jäta need üheksakümmend üheksa
mägedesse ja lähe otsima eksinut? Ja kui ta selle üles leiab, tõesti, ma ütlen teile,
ta rõõmustab tema pärast enam kui nende üheksakümne üheksa pärast,
kes ei olnud eksinud.

Nõnda ei taha teie Isa, kes on taevas,
et ükski neist pisikestest hukkuks.
Matteuse 18:12-14

Ma palun, minge tööle, kellele Jumal on andnud tõe tundmist. Tööd on kõikjal. Kõik põllud on valmis lõikuseks. Külvajaid ja lõikajaid on just nüüd vaja. /…/ Inglid on ootamas, et õnnistada pühendunud töölisi. Võrdum kadunud lambast, see peaks olema õpetuseks igale inimesele, kes on vabastatud saatana püünistest. Me ei tohi viibida üheksakümne üheksa juures, vaid peame välja minema kadunuid päästma, neid üles otsima suurte linnade kõrbetest. Selles töös tunnevad töölised oma nõrkusi ja nad põgenevad kindlusesse. Jumala ligiolek on nendega, et anda neile tugevust, julgust, usku ja lootust. Ustava südamega töölised on Jumala kaastöölisteks. (Ellen White, “Tunnistused jutlustajatele”, lk 232)

Üleskutse: Palveta ja too Jumala ette inimesed, kes ei tunne veel Teda. Palu, et Jumal annaks sulle veel võimaluse päästa kadunud lambaid. Keda Jumal soovib, et sa veel päästaksid?

Back To Top