skip to Main Content

25. Kristuse teine tulemine

Kristuse teine tulemine on koguduse õnnis lootus, evangeeliumi suur haripunkt. Päästja tulemine on tõeline, isiklik, nähtav ja globaalne sündmus. Kui Ta tuleb, äratatakse surnud pühad üles, mille järel neid kirgastatakse koos elavate õigetega ning võetakse taevasse, ülekohtused aga surevad. Prohvetikuulutuste täitumine, mis seoses praeguse olukorraga maailmas, näitab, et Kristuse tulek on lähedal. Selle sündmuse aega ei ole ilmutatud ja seepärast kutsutakse meid üles olema valmis igal ajal. (Tit.2,13; Heb.9,28; Joh.14,1-3; Apt.1,9-11; Mat.24,14; Ilm.1,7; Mat.24,43.44; 1.Tes.4,13-18; 1.Kor.15,51-54; 2.Tes.1,7-10; 2,8; Ilm.14,14-20; 19,11-21; Mat.24; Mrk.13; Luk.21; 2.Tim.3,1-5; 1.Tes.5,1-6.)

26. Surm ja ülestõusmine

Patu palk on surm. Kuid Jumal, kes üksi on surematu, kingib oma lunastatuile igavese elu. Kuni selle päevani on surm teadvuseta olek kõigile inimestele. Kui ilmub Kristus, kes on meie elu, kirgastatakse ülesäratatud õiged ja elavad õiged ning nad viiakse üles kohtuma oma Issandaga. Teine ülestõusmine, millest saavad osa ülekohtused, toimub tuhat aastat hiljem. (Rom.6,23; 1.Tim.6,15.16; Kog.9,5.6; Ps.146,3.4; Joh.11,11-14; Kol.3,4; 1.Kor.15,51-54; 1.Tes.4,13-17; Joh.5,28.29; Ilm.20,1-10.)

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad. Kas mõtled kartusega maailmalõpule või surmale? Millise lootuse annab sulle see, kui lähed usus vastu nendele sündmustele?

Back To Top