skip to Main Content

Mul on sõnum meie kogudustele… Vaja on senisest tõsisemat pühitsust või muidu pole paljud valmis Pühasse linna sisenema. Mõnedel on soov olla esimene, valitseda. Õige on soovida olla esimene heades tegudes, kristlike omaduste hankimisel, kuid paljude kohta tänapäeval käivad Kristuse sõnad, mis on Matteuse evangeeliumi seitsmendas peatükis. Loe ja uuri seda peatükki hoolikalt. Need on Kristuse sõnad ning iga inimene peab tegema oma hinge pääste nimel usinalt tööd. Me peame Issanda tööd üksmeelselt edasi viima. Me peame kuulutama Jumala sõnu vankumatult ja otsustavalt. /…/

Jumala kohtumõistmine on lähedal ja me peame andma tunnistusi Püha Vaimu mõju all. Nüüd, just praegu on meil aeg töötada Püha Vaimu pühitsevas mõjus. Me peame edastama sõnumi kiiresti, rida rea järel. Inimesi sunnitakse otsustama ning meie ülesanne on anda neile võimalus mõista tõde, et nad võiksid võtta arukalt seisukoha õigel poolel. (Ellen White käsikiri nr 101, 3.12.1906)

Üleskutse: Loe Matteuse evangeeliumi seitsmendat peatükki ning katsu läbi oma iseloom. Kas sul on midagi, mida tahaksid kellegi käest andeks paluda? Kas sa oled täna Jumalalt palunud Püha Vaimu?

Back To Top