skip to Main Content

Laulge Issandale, kiitke tema nime, kuulutage päevast päeva tema päästet! Ps 96:2

Laulge Issandale uus laul,
laulge Issandale, kõik maailm!
Laulge Issandale, kiitke tema nime,
kuulutage päevast päeva tema päästet!
Jutustage paganate seas tema au,
tema imeasju kõigi rahvaste seas!
Sest Issand on suur ja väga kiidetav
ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad.
Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad,
aga Issand on teinud taeva.
Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees,
võimsus ja ilu on tema pühamus.
Psalm 96:1-6

Üleskutse: Milline seos on laulmise, kiitmise ja kuulutamise vahel? Kirjuta üles 7 kiitust/tänu Jumalale ning kiida iga päev Teda millegi eest.

Back To Top