skip to Main Content

Suure evangeeliumisõnumi kuulutamine on Kristuse jüngrite töö. Mõned teevad seda ühel moel, teised hoolitsevad teiste tööharude eest, nii nagu Issand neid isiklikult kutsub ja juhib. Kõik ei tööta ühtemoodi, kuid kõik võivad oma jõupingutused ühendada. Elava Jumala Sõna tuleb kuulutada kogu maailmas. Evangeelium peab levima suure väega ning seda peavad tähistama Jumala Vaimu praktilised ilmingud. Meie töölised peavad olema elav mõju, mis näitab Jumala eesmärki nende tööle kutsumisel. Aulise evangeeliumi sõna tuleb kuulutada selle jumalikus kõikehaaravuses. Me peame olema evangeeliumi põhimõtete näiteks elava hääle ja lahkete kaastundlike tegudega. /…/

Tõde saab edendada heategevusega, harimatuid, haigeid, näljaseid ja abituid aidates. Kuid meie töö ei pea piirduma heidikutega. /…/ Saagu kogudused puhtaks isekusest ja uhkusest ning omandagu kogemus üksteisega ühinemisel, et julgustada kahtlevad südameid ja kosutada neid, kes on sattunud uskmatuse hägusse ja pimedusse. (Ellen White käsikiri nr 75, 20.09.1906)

Üleskutse: Millised on need viisid, kuidas teie kogudus on kõige tulemuslikumalt evangeeliumi kuulutanud? Mitu hinge olete te selle tulemusena päästnud? Positiivsete tulemuste korral jätkake seda hädavajalikku tööd!

Back To Top