skip to Main Content

22. Kristlik ülalpidamine

Meid on kutsutud olema jumalakartlik rahvas, kes mõtleb ja tegutseb kooskõlas taeva põhimõtetega. Et Jumala Vaim saaks meis taas luua meie Issanda iseloomu, tegeleme me vaid nende asjadega, mis edendavad Kristuse-sarnast puhtust, tervist ja rõõmu meie elus. See tähendab, et meie lõbustused ja meelelahutused peaksid olema kooskõlas kristliku maitse ja kauniduse kõrgeimate standarditega. Tunnustades kultuurilisi erinevusi peab meie riietus olema lihtne, vooruslik ja korralik — sobiv neile, kelle tõeline ilu ei seisne välises ehtes, vaid tasase ja vaikse vaimu kadumatus ilus. Samuti tähendab see, et kuna meie ihu on Püha Vaimu tempel, tuleb meil selle eest hoolitseda mõistlikult. Lisaks piisavale liikumisele ja puhkusele, tuleb meil süüa võimalikult tervislikku toitu ning hoiduda Piiblis nimetatud ebapuhtatest (ebatervislikest) toitudest.

Kuna alkohoolsed joogid, tubakas ning vastutustundetu ravimite ja narkootikumide kasutamine on meie ihule kahjulik, tuleb meil ka neist hoiduda. Selle asemel tuleb meil tegelda asjadega, mis viivad meie mõtted ja ihu Kristuse sõnakuulmise alla, kes soovib, et me oleksime terved, rõõmsad ja head. (Rom.12,1.2; 1.Joh.2,6; Ef.5,1-21; Fil.4,8; 2.Kor.10,5; 6,14-7,1; 1.Pet.3,1-4; 1.Kor.6,19.20; 10,31; 3.Ms.11,1-47; 3.Joh.2.)

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad. Milline eeskuju oled sina kristlasena? Kas sinu elu, sõnad ja teod peegeldavad Kristuse olemust? Märka kaaskristlastes häid omadusi ning julgusta ning kinnita neid usuteel edasi minema.

Back To Top