skip to Main Content

Kui tõmmatakse kõrvale loor, mis varjab meie pilgu eest Kristuse au, siis on näha Päästja oma kõrgel ja pühal kohal, mitte üksinda, hoolimatu ja ükskõiksena meie vajaduste suhtes, vaid ümbritsetuna tuhandetest ja tuhandetest pühadest inglitest, kellest igaühel on oma ülesanne inimkonna abistamisel.

Päästja suhtleb iga osaga oma tohututes valdustes. Ta kummardub troonilt alla, et kuulata oma laste appihüüdeid. Tema südant täidab haletsus ja kaastunne nende vastu./…/

Meil on suur ja pühalik töö ning me peame järgima täpselt Päästjat. Ta avab ülevaatamiseks raamatud, kuhu on kirjutatud kõigi järelkäijate nimed ning nad näevad hämmastusega aruannet tegudest, mis häbistavad Jumalat, ja tegudest, mille Ta on heaks kiitnud. Iga päeva aruanne näitab Kõigeväelise tegutsemist – Issanda pingutusi hoida inimesed tasaste ja alandlikena, õrnasüdameliste ja kaastundlikena. (Ellen White käsikiri nr 94, 23.09.1904)

Üleskutse: Mõtle, mis on kirjas sinu taevases aruandes ning vajadusel tee oma elus parandusi, et teenida ligimesi Kristuse meelsuses. Võta aega, et rääkida Jumalaga ning tulla Tema ette sellisena, nagu sa oled.

Back To Top