skip to Main Content

Tuntud lugu räägib noorest mehest, kes jalutas kord piki ookeaniranda. Veidi maad eemal märkas ta vana meest vastu tulemas. Iga natukese aja tagant korjas too midagi maast ja viskas ookeani. Tärkava huviga jälgis noor mees vana mehe tegevust, kuidas see ühtelugu kummardudes mingi eseme maast võttis ja vette viskas. Kui mehed kohakuti jõudsid, küsis noormees vanemalt, mida ta teeb.

Vanem mees seletas, et ta päästab rannale uhutud meritähti, visates neid tagasi merre. „Miks?” imestas noormees. „See on kasutu tegevus, nagunii ei suuda sa kõiki meritähti päästa. Täiesti võimatu ülesanne. Ja on sel üldse mõtet?” Sõnagi  lausumata  kummardus vana mees taas, võttis maast ühe meritähe ja viskas merre. Seejärel ütles ta vaikselt: „Selle meritähe jaoks on.”

Me ei suuda teha kõike, kuid me suudame teha midagi. Me ei suuda muuta kogu maailma, kuid me suudame muuta maailma seal, kus me oleme. See on, mida Jeesus meilt ootab: et me oma kodulinnas või kogukonnas tooksime esile muutuse. Mil viisil? Tehes head, nagu Jeesus tegi; heast tahtest ajendatult, loovust kasutades, pühendunult ja järjekindlalt heade tegude kaudu. (Delbert W. Baker, palvenädala loengud 2015, neljapäev. Meie Aeg, november 2014)

Üleskutse: Kutsu oma väljavalitud sõber mõnele koguduse poolt korraldatud üritusele, mis talle meeldida võiks (pallimäng, loeng, laager, osadusõhtu, palvegrupp).

Back To Top