skip to Main Content

Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema
eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest,
kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset
ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses.
See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis,
kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.

  1. Timoteose 2:1-4

Üleskutse: Palveta Eestimaa adventkoguduste ja nende liikmete ja juhtide pärast. Palveta, et Püha Vaim võiks meid kõiki juhtida ja kasutada, et päästa inimhingi. Palveta, et meie kogudused võiksid kasvada ning misjonitöö edeneda.

Back To Top